ARTICLES - מאמרים

 

החיים יפים - פרויקט רחוב

 

"החיים יפים מותר להנות הכל בסדר" הוא משפט ששמעתי לראשונה מפיו של הזן מסטר ניסים אמון.

משפט המעורר תהייה לגבי הנכונות שלו ושבוודאי קשה להוכיח אותו. אצל אמון, המשפט הזה ניתן לתלמידיו כמנטרה שעליהם לשנן מספר רב של פעמים מידי יום. עבודה מדיטטיבית על המחשבה, במטרה לשנות ולהביא חיי רוח בריאים ועשיה באופן טבעי מתוך עניין ואהבה, מתוך אמונה לפיה אם נעשה את הדברים שאנחנו אוהבים מתוך מקום חיובי הכל יהיה בסדר.

 

הדפסתי את המשפט בפורמט גדול, תליתי ברחוב וצרפתי הוראות הפעלה לעוברים ושבים. ביקשתי שמי שמסכים עם הנאמר במשפט, ידביק מדבקה אדומה ומי שלא מסכים ידביק כחולה.

הצבעים לא נבחרו שרירותית. האדום הוא  צבע של חום ורגש, הכחול צבע קר, מייצג את השכל, המחשבה - הראש. אלו שהיו ספונטניים הדביקו מיד אדום, אנשים שהתלבטו וחשבו, הדביקו כחול וכמובן היו גם כמה מתוחכמים שהדביקו חצי מדבקה אדומה וחצי כחולה.

 

הניסוי הזה קשור לחיפוש העצמי שלי באמנות אחר רגע קט שבו הראש מתרוקן ממחשבות ואני טוטאלית בתוך היצירה. את הרגע הזה אני רוצה גם שהצופה יחווה כשהוא מתבונן באמנות. בחלק גדול מעבודותיי ותערוכותיי כמו "רגע cut" ו"השיוט אל תוך הריק" אני מנסה למצוא אותו.

 

ליאורה קנטרביץ

 

.

Send
THANK YOU!

Your message has been successfully sent
For More Inquiries
* This field is required.

* This field is required.
* This field is required.