ARTICLES - מאמרים

השיוט אל תוך הריק
 
במרכז חלל שקירותיו צבועים בשחור מבליח טיל הפולש לחלל הצופה. הטיל  הוא אובייקט פיסולי עשוי קונסטרוקציית עץ מינימליסטית המכוסה בעבודה עמלנית במאות סרטי אריזות מתנה כסופים סינטטיים שהם אובייקטים חד פעמיים, המוניים, מושלכים. סרטי המתנה מחברים את הטיל המשויך  לאימה ופחד לעולם של זוהר והדר.
 
לצד הטיל מציגה ליאורה קנטרביץ ציורים באקריליק בהם ניתן לראות את עקבות המברשת, פרטים מקריים של צבע, כתב יד האמנית. המיצב כולל גם מעטפות לבנות. המעטפות הריקות מייצגות התכתבות לא בדרך אלקטרונית מהירה. עד לתחילת המאה העשרים שלטו עטים נובעים ותרבות עשירה של קליגרפיה. פיתוח העט החד פעמי תרם להנגשה של מלאכת הכתיבה אך גם פגע בקשר שבין האדם הכותב לבין כלי הכתיבה שלו. המיצב הפיסולי-ציורי-ארכיטקטוני ממזג בין טכניקות עבודה, בין סוגיות אסתטיות והשראות תרבותיות.  
 
המיצב "השיוט אל  תוך הריק"  מבטא כמיהה לחוויה של נוכחות מוחלטת רגעית בחוויית החיים, לרגע של שלמות ושל היות חלק מהעולם כחלק מרקמה אחת. הוא נוצר בהשראת צילום המונטאז' של האמן הצרפתי איב קליין " הקפיצה אל תוך הריק" (מ-1960), והוא מטאפורה לכניסה לחלל רוחני, להיטמעות בחלל ריק על מנת ליצור משהוא חדש.
 
 
אוצרת: רויטל סילברמן גרין

 

 

 

 

Send
THANK YOU!

Your message has been successfully sent
For More Inquiries
* This field is required.

* This field is required.
* This field is required.